Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Informatiebijeenkomst Motorhuis 23 juni

Lieve Buurtgenoten, Woensdag 23 juni zal de ontwikkelaar FSD ons bijpraten over haar plannen voor de woningbouw op de Motorhuislocatie. Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats in het Circulair Paviljoen The Field op de hoek Plesmanlaan-Schipholweg. Net onder het spoor door naar links, zie ook afbeelding. Meld je dus aan via: https://vondel.red/ Er zijn verschillende tijdslots […]