Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Stemwijzer volgens SOSMors

Beste bewoners van de Lage Mors, Allereerst roepen we op om te gaan stemmen volgende week, een verloren stem is zeker jammer voor de wijk, graag geven wij voorlichting over  voor meerdere partijen die het beste met ons en voor de wijk meedenken  voor de inrichting van nieuwbouw in onze wijk de Lage Mors. Dit […]

Dossier Leidse Ring Noord / Plesmanlaan

We hebben hier voor het gemak de documenten van de gemeente Leiden neergezet zodat de verschillende mensen met ons mee kunnen denken. Uiteraard als je mee wil denken, kun je ons benaderen via onze contactpagina

Webinar Stedenbouw 6 april 2021

Programma: 19:30 Opening door Edith van Middelkoop 19:35 Biodiversiteit is laag bij de gronds door dr. Marco Roos van Naturalis. 20:05 Een uiteenzetting over bouwen en verdichten (titel volgt) door architect ir. Sjoerd Soeters. 20:35 Vragen en discussie 21:45 Afsluiting In samenwerking met de wijkvereniging Lage Mors in oprichting, organiseert Actiecomité SOS Mors op 6 […]

Aanmelden voor webinar 10 maart

Programma: 19:30 Opening door Edith van Middelkoop 19:35: Omgaan met spanningen tussen publieke en private waarden in integrale gebiedsontwikkeling door prof.dr. Ellen van Bueren 20:05: Darwin in de Stad:  het evolutionaire proces waarbij wilde flora en fauna aangepast raakt aan een verstedelijkte omgeving door prof. dr. Menno Schilthuizen  Naturalis / Universiteit Leiden 20:35: Vragen en […]

11 december 2020 tussen 17:00 en 20:00 operatie kerstster

Beste Morsbewoners, Vrijdag 11 december tussen 17:00 en 20:00u. schijnen twee zoeklichten omhoog boven het Motorhuisterrein. Op 70 meter hoogte kruisen de zoeklichten elkaar. Dan zie je hoe hoog de flat zal worden als de gemeente haar zin krijgt. Kijk vooral naar buiten en maak foto’s van de zoeklichten. Stuur de mooiste op naar foto@sosmors.nl […]