Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Programma:

19:30Opening door Edith van Middelkoop
19:35Biodiversiteit is laag bij de gronds door dr. Marco Roos van Naturalis.
20:05Een uiteenzetting over bouwen en verdichten (titel volgt) door architect ir. Sjoerd Soeters.
20:35Vragen en discussie
21:45Afsluiting

 

In samenwerking met de wijkvereniging Lage Mors in oprichting, organiseert Actiecomité SOS Mors op 6 april aanstaande de tweede van een serie webinars over stedelijke ontwikkeling. Per avond zijn er twee inleiders die vanuit hun expertise een visie geven op de voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van de stad. Na hun inleiding kunt u vragen stellen en in discussie gaan met de sprekers onder begeleiding van een onafhankelijk voorzitter: Edith van Middelkoop.

Dank zij hun kosteloze medewerking is voor u het webinar ook kostenloos te volgen. We nodigen alle raadsleden, B&W leden en wijkverenigingen uit om dit bij te wonen.

Edith van Middelkoop

Edith van Middelkoop houdt zich op verschillende manieren bezig met het bevorderen van participatie. Dat begon al in de tijd dat zij raadslid werd van GroenLinks. Destijds is haar interesse aangewakkerd om daar de focus te richten. Na het raadslidmaatschap heeft zij jaren in het wijkmanagement bij de gemeente Leiden gewerkt. Ook daar probeerde zij de betrokkenheid in de wijk gestalte te geven. Met haar eigen bureau EvM is zij daar na haar pensioen mee verder gegaan als organisatiecoach. Verder is zij als vrijwilliger initiatiefnemer van Leidse Gesprekken, wat volgens een beproefde methode participatie van Leidenaren wil bevorderen. Daarnaast is zij mede initiatiefnemer van de Leidse Donut Coalitie en is zij actief als Vriend van het Singelpark. 

dr. Marco Roos

Marco Roos is onderzoeker Stedelijke Biodiversiteit en Coördinator Hoger Onderwijs bij Naturalis, en examinator voor de biologie-opleidingen van de Universiteit Leiden.

“In het afgelopen decennium heb ik mij ontwikkeld als bioloog van stedelijke biodiversiteit. Mijn kennis deel ik met studenten in cursussen, tijdens excursies en het begeleiden van stageprojecten, en zet ik in met gemeentelijke en andere instanties voor het bevorderen van biodiversiteit in het stedelijk ecosysteem. Ik onderzoek alles wat leeft in steden; dieren, planten en schimmels. Van huis uit ben ik botanicus, plantenonderzoeker. Ik kijk meestal naar plantjes, maar ook naar de omgeving waarin ze leven, diersoorten en naar genetische informatie.”

architect ir. Sjoerd Soeters

Sjoerd Soeters (1947, Nes op Ameland) studeerde van 1966 tot 1975 bouwkunde aan de TU Eindhoven. Na zijn afstuderen begon hij als ontwerper bij architectenbureau VDL in Amsterdam, om in 1979 zijn eigen architectenbureau te starten en zich de eerste tien jaar vooral met architectonische- en interieur projecten bezig te houden. Deze praktijkervaring, in combinatie met het lidmaatschap van de Amsterdamse Schoonheidscommissie, de Monumenten- en Kunstraad, maakte duidelijk dat zonder goede stedebouwkundige uitgangspunten zelfs de meest uitnemende architectuur betekenisloos wordt. Vanuit dat bewustzijn werd de praktijk verbreed tot architectuur èn stedebouw, of in de juiste volgorde: stedebouw en architectuur.