Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Wie zijn wij

Wij zijn een aantal mensen die zich verenigd hebben in een actiecomité om samen met de buurt op constructieve manier het gesprek te voeren om de gemeente haar visie voor hoogbouw op de locaties van het huidige Motorhuis, het Vossiusplein en LIAM Mercedesgarage in de Lage Mors. Het actie comité bestaat uit Paul Frambach, Tjark van Heuvel, Michel Jehee en Bart Hendriks. We worden gelukkig gesteund door een hoop mensen in de wijk waarmee we samen de gemeente tot verminderen van de hoogte  gedachten willen brengen voor het welzijn van de toekomstige bewoners  en huidige bewoners van de Lage Mors. Wij voelen ons gesterkt doordat in de enquête die de gemeente heeft gehouden onder de bewoners van de Lage Mors het resultaat gaf:

De bewoners van de Lage Mors begrijpen de woningnood en daarmee vinden ze nieuwbouw ook geen probleem.

De bewoners maken zich wel zorgen over de hoeveelheid extra bewoners (bijna een verdubbeling) en daarmee gemoeide verkeersdrukte, parkeerdrukte, ook maken mensen zich zorgen over schaduwwerking en valwinden door de beoogde bouwhoogte tot 70 meter.

Wij willen met plezier en goede zin de Lage Mors wonen en zo ook voor de nieuwe bewoners dus minder hoogte en daarmee plezier voor iedereen.