Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Beste bewoners van de Lage Mors,

Allereerst roepen we op om te gaan stemmen volgende week, een verloren stem is zeker jammer voor de wijk, graag geven wij voorlichting over  voor meerdere partijen die het beste met ons en voor de wijk meedenken  voor de inrichting van nieuwbouw in onze wijk de Lage Mors.
Dit zijn de partijen CDA, CU, Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren en de SP. Wij hebben getwijfeld om dit te doen. Om constructief op te treden heb je toch steun van de politieken moet je met hun in gesprek blijven daarom kunnen wij aangeven anders zal het uitlopen in een juridische touwtrekken. De lokale partijen wijken met hun programma vaak af van het landelijk politiek programma. Daarom laten wij jullie graag quotes zien wat partijen willen door voor onze wijk.
NB: de Christen Unie hebben we ook benaderd deze verwijzen naar hun partijprogramma, de verwijzing hiervoor staat onderaan de pagina.

CDA

Wij hebben u met raad en daad bijgestaan de afgelopen vier jaar – en zetten ons in de toekomst in écht recht te doen aan de Mors met bouwplannen. Het CDA wil:

Stoppen met proppen. Leiden is de meest versteende stad van Nederland. Nog eens 10.000 woningen gaan niet passen. We willen het karakter van onze wijken behouden, geen appartementencomplexen inpassen op elke vierkante meter die ‘over’ is. Ook moet de focus op middeldure koop en huur, waar in Leiden de afgelopen vier jaar volgens onze eigen beloften te weinig van gebouwd is. In de Mors moet de hoogte van Heerema de maximale hoogte zijn.

De kleur van de wipkip: Leidenaren zijn geen NIMBY’s. Onze – lichtelijk sarcastische – uitspraak dat bewoners kunnen meepraten over ‘de kleur van de wipkip’ heeft zich helaas de afgelopen periode door de hele stad verspreid. Iedereen weet dat bouwen noodzakelijk is. Het CDA ziet inspraak van bewoners als belangrijk voor nieuwe plannen, niet als vinkje bij een participatieproces.
De toekomst ligt in een samenwerking van bewoners met het college, geen ‘participatie by WOB-verzoek’. Het plan van SOS Mors met Sjoerd Soeters moet serieus onderzocht worden – dat dit werd afgedaan als ‘amateuristisch’ is een slechte zaak. Wij stelden voor de hoogbouw in Leiden te beperken, de nieuwe woningen te koppelen aan voldoende groen én om de gebiedsvisie te herzien. Deze plannen hebben in de afgelopen vier jaar geen meerderheid gekregen in de raad. Wij hopen dit met uw stem wel te kunnen!

https://www.cda.nl/zuid-holland/leiden

 

Partij Sleutelstad

 

Inspraak: Het huidige stadsbestuur heeft keer op keer de inspraak van Leidenaren naast zich neer gelegd. Partij Sleutelstad luistert wel naar de Leidenaren. Wij willen Leidenaren vanaf het begin betrekken bij besluiten over hun wijk en Leidenaren desgewenst het laatste woord geven.

Hoogbouw: De afgelopen jaren heeft de gemeente met haar megalomane hoogbouwprojecten over de bewoners van de Lage Mors heen gewalst. Partij Sleutelstad wijst deze handelswijze af. In plaats daarvan willen wij in samenspraak met bewoners betaalbare woningen realiseren. Bouwplannen moeten passen bij de buurt, mogen niet tot aantasting van de leefbaarheid leiden en moeten hand in hand gaan met vergroening. Hoogbouw mag nooit hoger dan 70 meter zijn.

Plesmanlaan: Partij Sleutelstad heeft zich steeds verzet tegen de Leidse Ring Noord en wil deze na de verkiezingen terugdraaien. Voor de Lage Mors betekent de herinrichting van de Plesmanlaan een toename van geluidsoverlast en aantasting van de leefbaarheid, terwijl het voor de automobilist een verwaarloosbare reistijdwinst oplevert.

Meer weten: https://partijsleutelstad.nl/

 

Partij voor de Dieren

Hierbij de quotes uit ons verkiezingsprogramma dat je kunt vinden op  http://www.partijvoordedierenleiden.nl

  • We houden vast aan de Leidse hoogte. 70 meter is het maximum. Dat geldt ook voor het LEAD- project aan de Willem de Zwijgerlaan.
  • Participatie bij bouwprojecten wordt verbeterd en niet langer aan het initiatief van de ontwikkelaar overgelaten
  • De gemeente gaat regulerend optreden bij nieuwbouwprojecten. We kunnen de koop- en huurprijzen niet aan de markt overlaten.

SP

de SP Leiden wil met de volgende beloften aan de Mors de komende gemeenteraadsverkiezingen ingaan;
1. Dat alle projecten in de wijk met de bewoners worden afgestemd op basis van volledige openheid en medezeggenschap van bewoners,
2. Eerst overleggen met wijkbewoners daarna pas afspraken met projectontwikkelaars en anderen,
3. Alle projecten die nog niet in uitvoering zijn worden heroverwogen in samenspraak met wijkbewoners,

https://leiden.sp.nl/verkiezingsprogramma/inleiding

Het programma van de CU vind je hier: https://leiden.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

De partij kimaatactienu is een partij die heel duidelijk duurzaam wil bouwen en daar hoort geen hoogbouw bij: https://klimaatactienu.nl/