Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Beste buurtbewoners,

Hier is de reactie op de brief van de SOS Mors alsook het gesprekverslag met de afvaarding van onze wijk.

Wethoudersbrief F.Spijker – Actiecomité SOS Mors

Bijlage 4. 20200924 Verslag overleg SOS Actiecomitee – gemeente leiden

Op de discussie pagina kunt u met elkaar discussieren over de reactie.

2 reacties

  1. De wethouder doet een ambtelijk-politieke poging serieus in te gaan op de voorlopige bezwaren en zorgen uit de buurt. Helaas staat te veel geformuleerd in algemene en vage termen. Er wordt nog steeds geen afstand genomen van de oorspronkelijk gepresenteerde absolute bouwhoogten. Bij de besluitvorming zou het gaan om een “optelsom” (hoe doe je dat optellen?) van de belangen van bewoners, het maatschappelijk belang en het belang van de grondeigenaren. Wat zijn die belangen dan??? Kan de wethouder bij benadering een omschrijving geven?

    O ja, 1 aspect ter beoordeling van de verdere plannen wil ik nog graag noemen. De voorgenomen hoogbouw dreigt hert zicht te benemen op het 17de-eeuwse Rijksmonument het Pesthuis. De vraag is of dit zomaar mag.
    Gerard J. Telkamp

  2. De wethouder karakteriseert de gebiedsvisie als een “stolp” waarvan niet alle ruimte (hoogte bijvoorbeeld) ingevuld hoeft te gaan worden. Ze meent ons daarmee waarschijnlijk gerust te stellen. Ruimte voor inspraak ziet ze vooral in de daarop volgende ontwerpfase. Daarmee zet ze echter de wijkbewoners op forse achterstand in het overleg in die fase: waar ruimte gegeven is neigt die vaak ingevuld te worden. Wij als wijkbewoners bepleiten nu juist dat die stolp eerst een maatje kleiner gemaakt wordt, zodat we enige zekerheid hebben over de marges van de ontwerpfase, de ruimte die de stolp daarbij biedt. Dus wethouder, uw reactie is allesbehalve geruststellend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.