Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Op dinsdagavond 15 december heeft de Leidse gemeenteraad de gebiedsvisie Vondelkwartier aangenomen. Wethouder Spijker schermde met de participatie van bewoners in het totstandkomen van de gebiedsvisie. Toch gek dat de buurtbewoners daarvan niets hebben gemerkt. Het Leids gemeentebestuur heeft handig misbruik gemaakt van de coronacrisis om de buurtbewoners buitenspel te zetten. Ze hebben zich al helemaal niet bekommerd om bewoners die niet digitaal vaardig zijn. Hun mening doet er blijkbaar niet toe, zelfs de door de gemeente zelf opgehaalde mening is niet meegenomen. (73% van de inwoners vond dat het stedbouwkundig plan anders moest zonder te tornen aan de benodigde woningen). Aangezien de bewoners geen invulling zagen na deze enquête hebben zij de handen in elkaar geslagen voor een alternatief plan.

De bewoners kregen veel lof toegezwaaid voor hun alternatieve ontwikkelingsvisie Vondelkwartier, een plan dat gedragen wordt door de buurt. Ook ons alternatief vult de Leidse bouwambitie in met hetzelfde aantal woningen als het originele plan. De wethouder heeft echter niet de moed getoond om daarover met de bewoners in gesprek te gaan of de details op te halen om het te kunnen beoordelen. . Het plan is van tafel geveegd zonder inhoudelijke argumentatie en zonder de bewoners ook maar een kans te geven het plan toe te lichten. Dat is dus de Leidse invulling van participatie?

Eindelijk heeft Leiden de kans om haar beroerde reputatie op het gebied van bewonersparticipatie achter zich te laten en de vlucht naar voren te nemen, in een proces van co-creatie met de buurt. De uitgestoken hand van de buurt blijft helaas onbeantwoord. De gemeenteraad gelooft de wethouder op haar woord, als zij stelt dat hoogbouw nodig is voor kwaliteit, betaalbaarheid en groen. De buurt ziet daar weinig heil in, want alle beloften op het gebied van groen, bereikbaarheid en voorzieningen blijven bij holle woorden in de gebiedsvisie. Het enige waar krampachtig aan wordt vastgehouden zijn de verdichtingsdoelstelling – meer mensen per vierkante meter – en de belangen van de projectontwikkelaar.

De gemeenteraad laat zich een rad voor ogen draaien. Met het goedkeuren van de gebiedsvisie Vondelkwarier geet de raad vrij baan aan grondspeculanten over de rug van de Leidenaren. Per 1 januari wordt het Motorhuisterrein doorverkocht aan een nieuwe projectontwikkelaar daarmee de vertraging van 6 maanden. Met jullie blijven wij  de zaak nauwlettend volgen. En zullen binnenkort nieuwe stappen zetten.

link naar gemeenteraad afgelopen 15 december 2020

2 reacties

  1. Ik volgde de beraadslagingen van de gemeenteraadszitting (ruim twee uur) over de Mors in het algemeen en de zogenaamd voorlopige plannen voor het Vondelkwartier met stijgende verbazing, in het bijzonder wat betreft de vlees noch vis opinie van de meerderheid van de raad dat die 70 meter niet heilig is. Nee, maar zolang je dat getal handhaaft in al je schetsen als mogelijkheid, is het toch zo klaar als een klontje dat het 70 meter wordt. Wie bedondert hier nou wie? De wethouder stelt openlijk dat we in de stad qua bouwhoogten een “schaalsprong” moeten maken. Tja, wie verzint het, deze planologische new-speak…

  2. Allereerst werd ik een aantal maanden geconfronteerd met een nieuwe naam voor onze wijk. Op zich niet bijzonder, maar ik hoefde niet lang na te denken om te weten waarom de naam Lage Mors was veranderd in Vondelkwartier. Joost van den Vondel wordt gezien als de grootste dichter en schrijver uit de Nederlandse taal. In die zin horen ook figuurlijk hoge gebouwen! Als je van den Vondel beter onder de loep neemt, blijkt dat zijn oeuvre onder meer bestaat uit 33 treurspelen, leer-, lof- en hekeldichten.
    In dat opzicht past dit weer goed bij de huidige situatie. Zal er nou nooit iemand van onze gemeenteraad er bij stil hebben gestaan, dat Leiden inmiddels vol is en kapot gaat aan haar eigen succes. Leiden is VOL, er zit geen rek meer in om een fatsoenlijke en menselijk leefklimaat te waarborgen wanneer we de hoogte in gaan. De hoogte in is geen optie voor toekomst, want over 20 jaar zitten we weer met het zelfde probleem. Zoals de auto’s onder de grond moeten, is het beter om ook de woningen wellicht ook onder de grond te bouwen. (maakt voor veel mensen tegenwoordig niet uit, ze hebben altijd de gordijnen dicht). Dan hebben we tenminste ook nog de mogelijkheid om veel groen om ons heen te hebben en recreatie en sport voor de nodige ontspanning kunnen zorgen.
    Laat de LAGE MORS haar naam HOOG HOUDEN!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.