Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Visie de Mors:

De gemeenteraad heeft met 33 tegen 6 stemmen de visie de Mors aangenomen. Hieronder kun je het gedeelte zien van de gemeenteraad over dit besluit.Dit betekent dat wij via per locatie de strijd zullen moeten aangaan.

Visie Vondelkwartier:

De gemeenteraad heeft met 27 voor stemmen en 12 tegenstemmen ingestemd met een ongewijzigde visie voor het Vondelkwartier. Ondanks onze visie die wel unaniem complimenten kreeg van de gehele raad en wethouder werd er niets meegedaan. Teleurstelling dus voor nu.

Hoe nu verder?

Allereerst komt er een participatieplan hoe de buurt inspraak krijgt en op welke vlakken in samenwerking met de gemeente, wij als actiecomité houden hier vinger aan de pols maar doen niet mee als actiecomité wel nemen we deel. Daarnaast moeten er bestemmingsplanwijzigingen komen voor de locaties zoals gemarkeerd in de visie, dus als het bestemmingsplan voor het motorhuis er is, is er een bezwaarprocedure waar we indien nodig gebruik van maken. Wel is duidelijk dat de verdere uitwerking van het huidige plan op allerelei bezwaren zal stuiten en deze zullen we ook samen met jullie aangrijpen om de strijd aan te binden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.