Om als buurt echt een volwaardige gesprekspartner te worden voor de gemeente in de verdere stadia van dit hele proces, is een actiecomité zoals we dat nu hebben niet voldoende. We hebben met een aantal groepen uit andere wijken gesproken en daarin is duidelijk geworden dat het actiecomité zeker zijn waarde heeft (en we blijven dus ook doorgaan), maar dat het beter is om daarnaast ook een wijkvereniging op te richten.

Deze wijkvereniging is niet alleen bezig met de gebiedsontwikkeling zoals die nu speelt, maar zal zich met allerlei zaken bezighouden die de leefbaarhied in de buurt aangaan: van onderhoud van de groenstroken, verkeersdrempels, veiligheid en leefbaarheid en allerlei andere zaken die in onze ons als wijk spelen allemaal aangaan. Deze wijkvereniging is een in de wet benoemde vorm van vertegenwoordiging waar de gemeente rekening met moet houden.

Ons verzoek is: we zijn op zoek naar mensen die niet alleen lid willen worden, maar ook zitting willen nemen in het bestuur. We hebben al een eerste voorstel voor statuten van een andere wijkvereniging mogen hergebruiken, dus we zullen vrij snel hiermee kunnen doorpakken.

Eén reactie

  1. Hebben jullie ook al contact gehad met het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst? Dat bestaat al officieel (met Kamer van Koophandelnummer en al) sinds 1982 en hoewel het een tijdje een slapend bestaan heeft geleid, is het weer springlevend sinds het gedoe om Plesmanlaan 100 en nu dus ook Verbeekstraat 2-12. Mij lijkt het tijd om de krachten aan weerszijden van Kweeklust te bundelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *