Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Om als buurt echt een volwaardige gesprekspartner te worden voor de gemeente in de verdere stadia van dit hele proces, is een actiecomité zoals we dat nu hebben niet voldoende. We hebben met een aantal groepen uit andere wijken gesproken en daarin is duidelijk geworden dat het actiecomité zeker zijn waarde heeft (en we blijven dus ook doorgaan), maar dat het beter is om daarnaast ook een wijkvereniging op te richten.

Deze wijkvereniging is niet alleen bezig met de gebiedsontwikkeling zoals die nu speelt, maar zal zich met allerlei zaken bezighouden die de leefbaarhied in de buurt aangaan: van onderhoud van de groenstroken, verkeersdrempels, veiligheid en leefbaarheid en allerlei andere zaken die in onze ons als wijk spelen allemaal aangaan. Deze wijkvereniging is een in de wet benoemde vorm van vertegenwoordiging waar de gemeente rekening met moet houden.

Ons verzoek is: we zijn op zoek naar mensen die niet alleen lid willen worden, maar ook zitting willen nemen in het bestuur. We hebben al een eerste voorstel voor statuten van een andere wijkvereniging mogen hergebruiken, dus we zullen vrij snel hiermee kunnen doorpakken.

Eén reactie

  1. Hebben jullie ook al contact gehad met het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst? Dat bestaat al officieel (met Kamer van Koophandelnummer en al) sinds 1982 en hoewel het een tijdje een slapend bestaan heeft geleid, is het weer springlevend sinds het gedoe om Plesmanlaan 100 en nu dus ook Verbeekstraat 2-12. Mij lijkt het tijd om de krachten aan weerszijden van Kweeklust te bundelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.