Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

We zijn benieuwd wat je van de sessie vond. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn is de video hier ook nog terug te zien op deze pagina.

Vragen gesteld tijdens de sessie

(namen zijn weggehaald en initialen voor in de plaatsgezet)
 

FSDevelopment: Welkom allemaal! We gaan zo beginnen

RB: Kunnen jullie de QR code nog een keer laten zien?

FSDevelopment: Bij de kijkersvragen komt de QR code in beeld

MvH: kijken jullie ook naar verbinding van het groen met het groen langs het spoor. Wat een grote wens is vanuit de gebiedsvisie Vondelkwartier en Ontwikkelperspectief

VTVV – Volkstuindersvereniging VoorschotenHoeveel procent van het te bebouwen oppervlak wordt groen? Wordt daarmee toename van hittestress voorkomen?

MvH: wat zijn de afmetingen van de groene zone die jullie hebben voorzien tussen de gebouwen?

BH: Het getoonde voetgangerstracé stemt niet overeen met Leidse Ring Noord ?

MH: is de daktuin publiek toegangelijk?

MJ: auto’s inrit via vondellaan. anders is het niet veilig in de wijk. te veel bewegingen van auto’s en bussen etc.

MJ: plcketparrk … hoeveel vierkante meters is dat?

RS: Er is een schreeuwend tekort aan zorgwoningen zoals beschermdwonen lokaties hebben jullie hier plek voor? beschikbaar/ al aan gedacht?

RB: Gerard Brandstraat huizen met voortuin?

MdH: Hoe verhoudt zich het extra groen tot de groei van het aantal bewoners?

OS: Met dit “goed gekeurde” bouwplan wordt naar mijns inziens de ziel (historisch karakter) van onze stad weggenomen. Is het een optie om dit bouwplan te creëren ver buiten de rand van Leiden?

OS: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Leiden niet een “Zoetermeer” karakter krijgt?

NN: hoe hoog wordt de nieuwe puist?

Iedje Masureau”hoogstedelijke allure” en “hoogteacenten”: megalomane eufemismen

VTVV – Volkstuindersvereniging VoorschotenDoor de hoogstedelijke elementen is er geen sprake van geleidelijke overgang van een karakteristiek wijk naar het centrum, i.t.t. wordt daarover beweerd wordt, eerder van een clash. Wat is uw reactie?

MH: waar worden de tuinen in het zuidelijk blok gesitueerd als u spreekt over een ‘voortuintje’ en een daktui

KS: Wordt de Vondellaan niet een Vondelsteeg?

MH: kunt u aangeven hoe de mix van woningen is samengesteld in percentages van het maximale aantal van 550? Hoeveel extra bewoners verwacht u aan de hand daarvan

BH: Wat wordt nu de hoogte voor de hoote accent.

MH: welk materiaal voorziet u voor het ‘hoogteaccent’?

JV: Graag wat meer info over dat bouwen in med opdrachtgeverschap

BH: Wat is de beoogde hoogte van het hoogste element en daarnaast ontwerpen jullie ook het paviljoen tegens Tekens Karstens aan ?

MJ: kunt u aangeven hoe u de gewenste diverse doelgroepen wilt bedienen – worden het aparte soort woningen, of worden woningen levensloop bestendig / veranderbaar?

MH:Is er ook echt behoefte aan dit soort woonprojecten? Het tekort aan woonruimte hoeft zich niet direct te vertalen in behoefte aan dit soort woningen/appartementen? Is hier onderzoek naar gedaan?

IM:Ik wil geen “ontmoetingen”

MH:is het mogelijk jullie gehele plan in te zien. Ik hoor nu steeds nieuwe functies en ideeën. Heel interessant, maar het is wat lastig te overzien.

MH: Klinkt nogal dromerig.

NN:welke geluidsoverlast geeft de gezamenlijke daktuin. geluid draagt over de wijk, zeker op hoogte. gaat het dakterras dicht om 21 uur voor feesten en late bbq’s om de rust in de wijk te behouden?

IM:De wijk is rustig en goed zo. Hou de “levendigheid” beperkt tot het stationsgebied.

OS: Kunnen jullie ook svp de vraag van Marko de Haas beantwoorden?

OS: Wie worden de nieuwe bewoners? ingezetene van Leiden of er buiten?

MH: hoeveel extra bewoners denken jullie dat er gaan wonen in jullie nieuwe ontwikkeling?

MH: Er zijn al veel van de voorzieningen in de buurt: bakker, fietsenmaker, groenteman, gezondheidscentrum, etc.

SJ: het lijkt alsof jullie nogal selectief vragen beantwoorden. iedereen wil weten hoe het met de hoogte zit.

MH: hoi Marko, daarom vraag ik hoeveel extra bewoners hier gaan wonen. Want het huidige gezondheidscentrum en scholen zijn hier waarschijnlijk niet op voorzien.

BH: Boren moet

BH: Heeft ook met bestaande bouw te maken

MH: kunt u aangeven aan welke hoogtes u nu denkt in uw plannen? Blijft 70m een must?

BH: Beste Fransje en Richard en Jurjen 70 meter betekent veel duurder hijen

NN: We willen geen 70 meter! luister eens een keer naar de bewoners. Zou je zo’n ding in je eigen achtertuin willen? Dacht ik al

IM: Maak de pukkel lager en dikker en hef binnenplaatsje op.

MS: Kan er een slido komen over “lager en bredere” opties tegen “smaller en hoger”?

RB: niet lager en breder. Dat wordt dan heel massief (bij gelijkblijvend aantal woningen)

MH: krijgen wij later nog schriftelijk/live antwoord op alle vragen waar jullie niet aan toe komen?

SJ: hoe weten jullie dat deelmobiliteit zal slagen? Is daar onderzoek naar gedaan?
Welkom in de live chat. Bescherm je privacy en volg onze communityrichtlijnen.
MEER INFORMATIE

AH: We betalen elk jaar steeds meer parkeergeld – zonder dat wij vroegen om betaald parkeren. Gaat dit gewoon door deze stijging en wordt de stijging versterkt door deze ontwikkeling?

FSDevelopment[bericht ingetrokken]

MH:[bericht ingetrokken]

OS: De vraag over het heinen of boren van palen is naar mijns inziens te gemakkelijk beantwoord. Wie draait straks voor de herstelkosten als er schade ontstaat aan onze (niet geheide jaren 30 woningen)?

MH: Als deelmobiliteit niet succesvol is, hoe los je daarna het probleem van parkeerdruk op? Zadel je de wijk niet op met een toekomstig probleem?

FSDevelopment: Sorry, per ongeluk .. ja vragen die niet beantwoord zijn worden schriftelijk beantwoord

MH: dank u wel FSD 

MC: Kan er ook een samenvatting geplaatst worden na afloop? Aangezien de link niet naar iedereen die zich aangemeld heeft gestuurd is, kon ik bijv het 1e deel niet volgen..

RB: wat is de beoogde parkeernorm?

RB: Hoeveel plaatsen in de garage

FSDevelopment:Sorry dat u de link niet heeft ontvangen en ja we maken een samenvatting en die sturen we samen met de antwoorden naar alle deelnemers

MS: Hoe sit het met bezoekers?

MH: is het ook mogelijk om de presentatie later terug te kijken?

MJ: we zijn de verbinding kwijt

MH: hoe gaat u de komende tijd met de huidige bewoners participeren?

MC: Fijn, dan kan ik de informatie uit het eerste deel nog nalezen

MJ: weer terug

RB: waar kunnen bezoekrs vdd Vondel en de Zwaan parkeren?

TH: De overloop van Naturalis bezoekers gaan naar onze wijk in het weekend, zolang er geen parkeergarage bij het museum is. Kunnen jullie die ook niet ontwikkelen?

BH: Bedankt voor deze sessie.

JV: Zoals al gevraagd: heel erg geinteresseerd om meer te horen over dat mede opdrachtgeverschap

JE: In tegenstelling tot het antwoord van Fransje: de gemeente geeft parkeervergunningen uit aan bewoners van nieuwbouw die op eigen terrein zouden moeten parkeren.

IM: Hoogteprobleem is verschoven maar niet opgelost.

MH: staat u open voor co-creatie met huidige en toekomstige bewoners richting het voorlopig ontwerp?

OS: Tip. volgende keer geen livestreem maar via Microsoft teams . nu was het een eenzijdig (positief) verhaal.

VTVV – Volkstuindersvereniging VoorschotenGraag samenvatting van besprokene en antwoorden op vragen distribueren.

MH: Somber

JvE: Lippenservice

JV: Nuttig

VTVV – Volkstuindersvereniging Voorschoten1 woord is te weinig!!!

RB: nieuwsgierig

DV: interessant

SJ: Bezorgd

BH:  roofhoognouw

MR: informatief!

NN: Hoe borgen jullie de bewonersparticipatie. Op een serieuze manier, niet zoals vorige sessie en deze sessie. Vragen en bezwaren worden niet voldoende serieus genomen

RB: Dank voor de toelichtingen

MH: onbevredigend

MCW: Verward

TH: informatief

MJ: ophalen van wensen en ideeën had beter gekund

KS: teleurgesteld, dat niet wordt geluisterd. Dat zoveel mensen op een een verkeersweg moeten wonen.

MH: mocht je delen gemist hebben. Je kan nu terugkijken op youtube

NN nteleurgesteld

PK: stressvol

2 reacties

  1. Het positieve van het plan vond ik dat er verbeteringen zijn aangebracht t.o.v. het eerder gepresenteerde plan. Zo is de hoogbouw verschoven naar de Plesmanlaan en zijn er op maaiveld woningen gepland. Stedenbouwkundig is dit plan veel doordachter dan het eerdere plan.

    Het negatieve van het plan blijft onder de extreme hoogbouw. Daarnaast ben ik ook geschrokken van de invullingen in de plint. Het laden en lossen van een supermarkt, horeca met terras zijn potentiële bronnen voor geluidsoverlast, zwerfafval en extra verkeersdynamiek. Ook werden veel invullingen genoemd die bedreigend zijn voor de aanwezige ondernemers in de Mors, zoals het Diamantplein, fietsenmaker, bakker, slager en groenteboer. Mijn voorstel zou zijn om de hele commerciële plint uit het plan te schrappen, Dit heeft een aantal voordelen: geen extra overlast voor de buurt, geen extra concurrentie voor de ondernemers in de Mors. en bovendien kan dan het het hele bouwplan een verdieping lager worden. Dat scheelt toch weer een bouwlaag in de hoogbouw.

    Een ander punt waar ik me enorm zorgen over maak is de samenhang tussen alle hoogbouwplannen in Leiden,. De plannen voor de Mercedesgarage zijn nog niet bekend. Maar zeker is wel dat er ook extreme hoogbouw komt bij het Diamantplein. Deze hoogbouw vormt straks de visuele beëindiging van de Damlaan. Het betekent dat de Vondellaan ruimtelijk helemaal ingesloten wordt door hoogbouw. Het wordt alles bij elkaar een versteende omgeving, met heftige valwinden, waar het zonlicht de grond niet meer kan bereiken. Het lijkt erop dat de gemeente geen lange termijn visie heeft over de leefbaarheid van de woonbuurten buiten de singel en dat is zorgelijk

  2. Het was een klassieke voorlichtingsavond die professioneel werd gepresenteerd: eerst luisteren, dan eventueel kanttekeningen plaatsen. Een deel was informatief, een andere deel meer een verkooppraatje. Belangrijkste punt was dat het probleem van de zogenaamd maximale hoogte verstopt zat en pas laat aan de orde kwam waarbij de landschapsman spontaan toegaf dat het waarschijnlijk echt wel 70 meter zou / zal worden. Hij werd notabene kort erna door de gespreksleider teruggefloten, zo van het is nog niet zeker. Tja, ik had ook graag alternatieven voor die hoge toren gezien: aantal wooneenheden uitsmeren over een grotere halve cirel, kleindere opppervlakte woningen (dat is goedkoper en beter voor starters, enz.).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.