Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Dat wij als bewoners van de Lage Mors pas augustus 2020 het actiecomité hebben opgericht heeft grotendeels te maken met de overval van de Morsvisie en het plan Vondelkwartier, waarin een kruising met de daarbij behorende grondruil impact heeft op het gebied van het Motorhuis. De spuigroep en FSD willen dit nu gaan ontwikkelen op een manier die vooraf in 2016-2017 helemaal niet aan de orde was. Daarom hebben we ingesproken in de Leidse Gemeenteraad.

Wij hebben bij SO de vragen gesteld mbt tot de kruising en kregen nauwelijks achtergrond info. Dat de twee projecten bij de ingang van onze wijk zo verweven zou moeten leiden tot meer integraliteit en eventueel heroverwegingen. Het Corona jaar is geen representatief jaar. Maar wat betreft transport en verkeersbewegingen misschien de ‘stilte’ voor de storm. Dat er gekeken wordt naar de vervoersstromen Oost-West ( Katwijk / A44) is logisch.  Maar er zijn volgens ons meerdere (3)routes die benut/ontwikkeld kunnen worden. De plannen faciliteren veel minder de Noord-Zuid bewegingen.

 Allerlei gesprekken met de gemeente hebben ons doen begrijpen dat het echte probleem zich voordoet op de Darwinweg en Sandifortdreef waar overstekende scholieren over de rotonde het verkeer ’s morgens en ’s middags vastzetten. De oplossing is dus niet het herontwerpen van de Plesmanlaan maar van de de kruising Darwinweg /

Augustus 2017: Kruising doortrekken en Motorhuislocatie ontwikkelen 3 scenario’s
December 2017: Naturalis + Stationswijk + Mors verbinden door infrastructuur
  • Waren ooit 1100 werkplekken bij Heerema bezet, en een volle parkeergarage het gevolg. Die tijd zal volgens ingewijden bij Heerema niet meer terugkomen.

  • Het nieuwe Naturalis heeft na opening een ongekende piek aan belangstelling gekend. Echter zonder voldoende parkeerplaatsen. Wat gaat er gebeuren als het weer open is? Bezoekers gebruiken onze wijk als overloop (weekend gratis).

  • Het Pesthuis project wil ook graag woningen en horeca faciliteren ??? Hoewel de bewoners van de omliggende huizen niet mee eens zijn vanwege de geluidsoverlast.

  • De Vondellaan is in feite een aanvoerroute die oplost in de wijk. De bus en ambulance zijn doorgaand verkeer. Door de kruising te verhogen wordt de Vondellaan een hellingbaan en zullen de toekomstige bewoners (+/- 1000 woningen) last krijgen van het snelverkeer.  Want 50 km/u wordt snel overschreden. Fietsers van de woningen op het Motorhuis moeten eerst oversteken. In de visie van de gemeente worden ook woningen geprojecteerd op de locatie Mercedes/IJsbaan en Ambulance dienst.  Wanneer hiervoor de planvorming aanvangt is ons niet duidelijk.

De huidige bewoners van de Pesthuislaan haken momenteel ook aan op ons participatie proces.  Een proces dat volgens ons meer co-creatie zou moeten bevatten. Met onze website houden we onze buurtbewoners op de hoogte. Ook de bedrijven blijven via onze site SOSMors.nl op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

We onderrhouden actief contact om te zorgen dat ook berdrijven niet eenzijdig geïnformeerd worden door de gemeente.

Hiernaast zie je een aantal alternatieven ontwikkelt door Joan Goselink en Tjark van Heuvel.

Hieronder de correspondentie:

Brief1

Reactie brief1 Gemeente

Brief2 ism Morsetekens en Joan

reactie Gemeente Brief2

Brief3

Wij zijn in afwachting van de reactie van de gemeente op brief 3 zodra we deze hebben zetten het weer op onze website.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.