Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Actiecomité SOSMors is nog steeds aan het strijden voor een beter inpassing voor de hoogbouw in de wijk de Lage Mors. Hier delen wij graag met jullie wat wij als actiecomité hebben bereikt door jullie steun:

  • Onze acties hebben ervoor gezorgd dat de positie van de (nog steeds te hoge) toren is verplaatst richting de Plesmanlaan en getoonde toren heeft ook een andere vorm waardoor zichtlijnen anders worden. Toch kan en moet het nog beter!

  • Na aandringen hebben wij eindelijk de gegevens van de gemeentelijke hoogbouwenquête gekregen. De gegevens hebben we verwerkt in percentages, het blijkt dat Leidse bevolking helemaal niet zo’n voorstander is van hoogbouw als de gemeente wil doen geloven.

  • Wij praten iedere kwartaal met de gemeente samen met andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld Heerema / scholen / gezondheidscentrum / ambulancedienst over ontwikkelingen in de wijk.

  • Samen met andere wijkverenigingen en belangenverenigingen hebben we een gemeenschappelijke reactie geschreven op de Leidse omgevingsvisie 1.1. Het zal jullie niet verbazen maar zien het anders dan de gemeente. Het gaat over groen, energietransitie en bouwen in Leiden.

  • Met de fietsersbond hebben we opgetrokken om samen met het Pesthuiskwartier en de Muiderkringflat de gemeente te informeren over alternatieve plannen voor de Plesmanlaan en de kruising met de Vondellaan.

We willen niet zomaar protesteren maar geven altijd een constructief alternatief:

Bij de gebiedsvisie Vondelkwartier hebben wij een alternatief stedenbouwkundig plan gemaakt met dezelfde hoeveelheid woningen die de gemeente wil.
Voor de kruising Plesmanlaan / Darwinweg / Vondellaan is door ons een alternatieve ontwerp gemaakt. Die verkeerskundig getoetst is en gesteund wordt door bewoners van het Pesthuiskwartier en de Muiderkring flat. Zij hebben straks het meeste last van toenemend geluid en luchtverontreiniging.
Bij iedere actie werken het liefst samen met andere belanghebbenden om tot een goed alternatief te komen.

 

We blijven van mening dat de gemeente met het hoogbouwplan onterecht haar eigen norm van 50 meter overstijgt.

Wij willen vanaf het begin al constructief meedenken en praten over oplossingen in onze buurt voor de woningnood. Met aandacht voor betaalbare woningen in de wijk.

We blijven verder praten met de gemeente over de milieu eisen rond de reconstructie van de Plesmanlaan kruising.

We strijden voor een vierde fietstunnel omdat dit onze wijk veiliger en bereikbaarder maakt. Ons standpunt blijft overigens dat niets doen voorlopig de beste optie is omdat er geen verkeersproblemen zijn op de kruising ook als het verkeer toeneemt. Zonde van €31 miljoen als het niet tot verbetering leidt.De gemeente praat binnenkort over de omgevingsvisie en dan zullen wij weer van ons laten horen. Dat doen we zeker ook als het rapport besproken wordt hoe het Leids stadsbestuur de mening van haar inwoners (niet) meeneemt bij haar besluitvorming.

Kortom het is druk maar we doen het voor de goede zaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.