Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Hiernaast het verslag van de avond zoals wij deze beleefd hebben met de projectontwikkelaar FSD.

De gemeente Leiden had gevraagd aan bewoners om mee te denken hoe de openbare ruimte het beste kon worden ingericht rondom de Vondel en de Zwaan. Er waren 4 onderwerpen waar de gemeente graag over wilde praten, namelijk:

Inrichting Vondellaan tussen Plesmanlaan en Gerard Brandstraat

De Vondellaan wordt benoemd als belangrijkste verkeersader van de wijk en het nieuw te ontwikkelen Vondelkwartier/Vondel en de Zwaan..

De in- en uitgang van de parkeergarage onder de nieuwe ontwikkeling aan de Motorhuislocatie komt op de Vondellaan. Hierdoor wordt er geen nieuwe verkeersbewegingen voorspeld voor de Gerard Brandtstraat.In principe wordt er geen directe vergunning gegeven voor een uitrit gelegen aan een 50 kilometer/uur weg, maar daar is nu een uitzondering voor afgegeven door de gemeente.. Naast een parkeergarage komen er op de Vondellaan tussen de Plesmanlaan en de Gerard Brandstraat nog twee bushaltes, uitgang van de ambulance, ingang voor Heerema kantoren, zebrapad voor voetgangers vanuit de nieuwbouw, laad- en losplekken en een nieuwe oversteekplaats voor de fietsers (zie oranje aanduiding kaart).

Er zitten nog een paar haken en ogen aan het aanpassen van dit stukje Vondellaan:

– Het fietspad van de Vondellaan aan de kant van het Motorhuis komt te vervallen, alle fietsers zullen aan de overzijde het fietspad te gebruiken.

– Zebra en fietsoversteek kunnen niet samen, er moet minimaal 80 meter tussen opvolgende zebrapaden gehouden te worden.

De vraag of de Vondellaan ivm met veiligheid niet terug kan naar 30 km per uur wordt ontkennend beantwoord. Er komen gescheiden rijbanen met een 5 meter brede opstelstrook ertussen. Hierdoor wordt gescheiden oprijden vanuit de Gerard Brandstraat mogelijk en veilig, immers in het midden komt 5 meter ruimte. Daardoor dient ook het bouwvolume aan de overzijde kleiner te worden (aan de kant van Mercedes). Duidelijk is dat de rooilijn aan de overzijde 8 meter naar achteren moet, waardoor er bouwvolume wordt opgeofferd voor nieuw asfalt. Uiteindelijk gaat dat ten koste van de bouwplannen van eigenaar Mercedes en IJshal. Benoemd wordt nog dat de ambulancepost niet naar achteren zal gaan en als pukkel vooruit zal blijven staan ten opzichte van de nieuwe rooilijn. Daarmee wijkt de gemeente af van de Gebiedsvisie Vondelkwartier. Waarin de Vondellaan later zou worden ingericht. De gemeente geeft aan dat de ambulancepost niet weg kan ivm de huurovereenkomst. Of er daarover al met de post is gesproken wordt ontkennend beantwoord.

De gemeente heeft een everkeersrapport laten opstellen bedrijf Graaf traffic. Om inzicht te krijgen in de toekomstige verkeerdruk in de wijk. Dit is opgevraagd bij FSD, maar nog niet ontvangen. De verkeerskundige van de gemeente verzekerde dat er geen parkeervergunningen worden afgegeven aan de nieuwe bewoners van de buurt. Dus hij voorziet geen extra parkeerdruk.

Fietsenstallingen komen op het terrein van het Motorhuis aan de noordzijde. Er worden 3 fietsenstallingen gepland.

Inrichting Gerard Brandstraat

Bij de Gerard Brandtstraat wordt een keuze voorgelegd tussen langsparkeren of groen langs de nieuwbouw. Een meerderheid geeft aan liever groen te willen. Daarbij zal wel rekening worden gehouden dat de nieuwbouw wel lichtinval zal moeten houden, waardoor het groen niet al te hoog zal mogen ontwikkelen. De nieuwbouwwoningen hebben namelijk enkel ramen aan de Gerard Brandstraat en geen buitenruimte.

Parkeerplaatsen Vossiusplein

Op dit moment zijn er 80 parkeerplaatsen op het Vossiusplein. De helft van dit plein wordt straks verbouwd. Daarnaast wil de gemeente dit plein graag groen inrichten. De naastgelegen zorgflat (Muiderkring) heeft echter ook parkeerplaatsen nodig. De gemeente ziet hier een optie naast de flat verderop langs de Plesmanlaan. Dit is echter te ver voor de meeste bewoners die slecht ter been zijn. Samen met Portaal zal de gemeente een onderzoek doen onder de bewoners van de Muiderkring om te kijken wat de huidige behoefte is.

Groeninrichting Vossiusplein + pocketpark

Bij het verdwijnen van de parkeerplaatsen op het Vossiusplein kan de helft anders worden ingericht. De gemeente denkt aan ‘ruige’ natuur en een Wadi (afwatering). Bewoners willen ook graag een speelplaats voor wat oudere kinderen. Ook wordt gepleit de verbinding hier te maken tussen de nieuwbouw en het Kweeklustpark. De gemeente gaat hier naar kijken. Over de vraag hoe de openbare ruimte langs de Vondellaan wordt ingericht wordt geen antwoord gegeven.

In de nazit met FSD:

Gesproken met de verkeersdeskundige, die verbaasd was dat SOSMors zoveel moeite heeft moeten doen om gegevens van de afdeling verkeer te ontvangen. Hij geeft aan dat hij zelf de gevraagde gegevens graag wil verstrekken.

Ik heb mijn verbazing uitgesproken over het nieuwe asfalt op de Darwinweg. Waarom asfalt vernieuwen terwijl dit volgend jaar geheel wordt vernieuwd? Ook hij geeft aan dat hij erover verbaasd was, maar verschuilt zich achter de gedachte dat er waarschijnlijk aansprakelijkheid ten opzichte van de weggebruikers zal spelen. Op mijn suggestie van een kleine opknapbeurt kon hij helaas niets meer zeggen.

Ik heb aangegeven dat de huizenkopercategorie van onze zoon Bart (iets boven modaal verdienend en alleenstaand) niet wordt bediend met al deze bouwplannen. FSD gaf aan dat zij van de politiek niets mag ontwikkelen voor deze groep die sociale koop zou wensen. Zij geeft aan dit wel te kunnen realiseren.

FSD geeft aan dat de sociale huur woningen minder dan 50m2 gaan worden en de ramen niet open kunnen vanwege vanwege geluidsoverlast.

FSD heb ik aangesproken op de reclame-uitingen op zijn achtergrond tijdens het inspreken bij de commissie. Hij was zich er niet van bewust.

Ik heb aangegeven dat eigenaar van het autobedrijf LIAM en de ijshal moet worden betrokken omdat de rooilijn aan zijn zijde wordt beïnvloed.

FSD geeft aan dat zij het webinar van SOSMors met Sjoerd Soeters (architect) hebben gevolgd. Zij gaf aan dat 50m2 niet te realiseren is voor een prijs van om en nabij €200.000. Volgens FSD kan hij dit ook niet waarmaken in Zaandam waar Soeters aan het ontwikkelen is.

PS. Dit gaan we nog na.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.