Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Op 8 november is een informatieavond gehouden over het project Vondel en de Zwaan. Gemeenteambtenaren en medewerkers van de projectontwikkelaar hebben de bijeenkomst georganiseerd. Laat het duidelijk zijn het was een informatiebijeenkomst en géén participatiebijeenkomst. Zoals de gemeente zelf sinds kort ambieert gaat participeren verder dan informeren. Het blijkt volgens de organisatoren de laatste bijeenkomst te zijn voordat de definitieve plannen worden ingeleverd bij de gemeente. Wij blijven ons verbazen over de gang van zaken.

De avond kende twee rondes met in iedere ronde een deel van de geïnteresseerden en wijkbewoners. In iedere ronde waren een aantal tafels waar men informatie kon krijgen over delen van het plan (verdeling van de woningen over de verschillende gebouwen, inrichting van de ruimte zowel openbare ruimte en pocketpark, parkeren, fietsenstalling en planning). Wat opviel was dat er heel veel nog niet duidelijk is de aanwezigen konden nauwelijks antwoorden formuleren op gestelde vragen. Er was sprake van georganiseerd tijdgebrek, naast informatie was er nauwelijks de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het blijkt dat er nog veel uitgewerkt moet worden en daarmee was het onmogelijk om een concreet beeld te krijgen van de plannen omdat geveltekeningen verouderd waren zo ook schaduw en  windstudies. Onbevredigend op zijn zachtst gezegd.

 

plan gepresenteerd nov 2023

Bovenstaande tekening is de presentatie op 8 november 2023

Bovenstaande tekening was hoe het gebouw gepresenteerd is maart 2023

De kaders uit het ontwikkelperspectief (2020) en de gebiedsvisie lijken opgerekt te worden om de businesscase voor de projectontwikkelaar rond te krijgen. We waren onaangenaam verrast dat het aantal woningen flink is opgehoogd. Nu komen er in plaats van ruim 500 bijna 600 woningen. Als dit ook de insteek is voor de andere bouwvlakken die nog komen (mercedes / ijshal / Mondriaan) dan is er een onmogelijke opgave om een leefbare omgeving te creëren voor de huidige en nieuwe bewoners in de wijk. Waar zijn de concrete ideeën voor het gezondheidscentrum, scholen en andere collectieve voorzieningen? Wij zijn niet tegen het bouwen van woningen! We zijn voorstander dat de garagebedrijven uit de woonwijk verdwijnen maar we pleiten voor een kwalitatief hoog woonniveau. Nu is gezegd dat er ten opzichte van de eerdere plannen kleinere woningen komen om op die manier meer woningen te kunnen plaatsen. Laat helder zijn de woningen waren in de eerste plannen al niet ruim. De vormgeving van de torens (hoogteaccenten genaamd) is anders dan oorspronkelijk gepland. Het worden nu rechthoekige dozen waar weinig architecturale kwaliteit van uitgaat. Over de gevelaankleding kon geen informatie worden gegeven want dat moest “nog verder worden uitgewerkt”. De geruststellende woorden die bij aanvang van het traject door het gemeenteraadslid Alex Friso zijn uitgesproken “het mogen natuurlijk geen obesitas torens worden net als de Lorentz op het stationsplein” zijn hopelijk niet vergeten.     
Over het parkeren (aantal beschikbare plekken, het brandgevaar van elektrische auto’s, parkeerplekken voor bezoekers, bezorgers etc.) kon in feite geen informatie gegeven worden door de vertegenwoordigers van de gemeente want “dat is aan de bouwer, maar het moet wel allemaal binnen de bebouwing worden gerealiseerd”.        

Samengevat kwamen bezoekers met meer vragen naar buiten dan dat zij antwoorden hebben gekregen op hun vragen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.