Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Geef uw mening!!!

Uw zienswijze is niet alleen van groot belang omdat 1) op basis van uw zienswijze aanpassingen aan het plan kunnen worden gedaan, maar ook omdat 2) anders uw recht vervalt om later nog in beroep te kunnen gaan tegen het besluit van de gemeente.

Als u uw mening geeft dient u een zienswijze in, dit dient als kenmerk: Z/23/3614206 dus mocht u bezwaren hebben kunt u dit in een brief schrijven (dit heet een zienswijze). Dus heeft u bezwaren op basis van bijvoorbeeld onderstaande redenen kunt dit bij de gemeente neerleggen via https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/bestemmingsplannen/bestemmingsplan-ter-inzage/
  • Het grote volume van de geplande woontorens en/of de enorme hoogte
  • De effecten op toename in verkeer in de woonwijk
  • De leefbaarheid van Leiden Noord (bv zorgen rondom extra overlast en veiligheid voor spelende kinderen)
  • Parkeerproblematiek door het beperkte aantal parkeerplaatsen in de woontorens
  • Problemen voor het fietsverkeer langs de torens als gevolg van effecten op wind
  • Minder zonuren in uw woning, op uw dakterras of uw zonnepanelen
  • Waardevermindering van uw woning
  • Onvoldoende of onjuist uitgevoerd vooronderzoek (bv op het gebied van verkeer en parkeren)
  • Onaanvaardbare milieu- en ecologische gevolgen (bv kappen volwassen bomen, effecten op beschermde diersoorten)
  • etc
 
Mocht u een zienswijze indient, stellen wij op het op prijs om deze te ontvangen, dan kunnen we deze en kunt u deze ook versturen naar info@sosmors.nl

Dit onderwerp staat niet op 25 januari op de agenda van de raad vermeld.

Excuses, waarschijnlijk zal dit in april of juni gebeuren, uiteraard zullen wij onze strijd voortzetten en wellicht spreken wij al in op 25 januari 2024.

Het plan van de gemeente is terug te vinden vanaf 1 januari 2024 op Omgevingsloket te vinden.
(identificatienummer: NL.IMRO.0546.BP00200-0201). Alle bijlagen zijn hier verzameld die nu als verdediging voor dit plan worden opgevoerd.

Bijlage 1 Archeologisch vooronderzoek, Vestigia, 9 juni 2021

Bijlage 2 Aanvullend archeologisch vooronderzoek, Vestigia, 17 december 2021

Bijlage 3 Ecologische quickscan, ABO Milieuconsult, 10 oktober 2023

Bijlage 4 Bomen Effect Analyse, Pius FLoris Boomverzorging, 26 april 2022

Bijlage 5 Bomeninventarisatie, Rijnboutt, november 2021

Bijlage 6 Verkennend bodemonderzoek, ABO Milieuconsult, 10 december 2021

Bijlage 7 Nader bodemonderzoek, ABO MIlieuconsult, 23 april 2021

Bijlage 8 Nader bodemonderzoek minerale olie, ABO MIlieuconsult, 16 augustus 2021

Bijlage 9 Nader bodemonderzoek deellocatie 2.2, ABO Milieuconsult, 30 mei 2022

Bijlage 10 Hoogbouweffect rapportage, Architectenkombinatie, 31 augustus 2023

Bijlage 11 Windonderzoek, DGMR, 4 augustus 2023

Bijlage 12 Verkeerskundig onderzoek, GraaffTraffic, 15 december 2021

Bijlage 13 Oplegnotitie verkeerskundig onderzoek, GraaffTraffic, 6 september 2023

Bijlage 14 Bezonningstudie, Architectenkombinatie, 2 november 2023

Bijlage 15 Onderzoek luchtkwaliteit, KuiperCompagnons, 7 september 2023

Bijlage 16 Akoestisch onderzoek, KuiperCompagnons, 7 september 2023

Bijlage 17 Stikstofberekening, DGMR, 28 november 2023

Bijlage 18 Duurzaamheid en biodiversiteit Vondel en De Zwaan

Bijlage 19 Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, KuiperCompagnons, november 2023

Bijlage 20 Participatierapportage

Bijlage 21 Mer beoordelingsbesluit

Bijlage 22 Ontwerpbesluit hogere waarden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.