Korte enquête over de sessie met FSD op 23 juni?

Op 23 juni hield FSD de ontwikkelaar van het Motorhuisterrein een informatiesessie waar input werd opgehaald over vier onderwerpen. De informatiesessies werden gehouden om 15:00, 18:00 en om 20:30. Graag horen we, wat u van de sessie vond die heeft bijgewoond?

De Slag om de Plesmanlaan deel 2

Samen met het Pesthuiskwartier en de Muiderkring en SOSMors  hebben we afgelopen woensdag 15 juni de handen ineengeslagen om nogmaals aandacht te vragen voor de LRN  voor de herziene kruising waar wj geen heil in zien: meer luchtverontreiniging, meer geluidsdruk  en een slechtere fietsverbinding vanuit de Lage Mors naar de achterkant van het station en […]

Gemeenschappelijk zienswijze/manifest door wijkverenigingen en belangenverenigingen Leiden Omgevisie 1.1

Met dank aan alle wijkverenigingen en belangenverenigingen in Leiden, hebben we dit manifest ontwikkeld als alternatieve zienswijze voor de OmgevingVisie 2040 1.1 voor Leiden.Dit manifest is samengesteld door een werkgroep gevormd door de leden van verschillende wijk-, buurt- en belangenverenigingen ter ondersteuning van degenen die een zienswijze op de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Leiden […]

Zienswijze omgevingsvisie 1.1

Stap 1. Bekijk op link Gemeente Leiden de documenten die tot uiterlijk 15 mei 2021 ter inzage liggen (of maak een afspraak op het Stadskantoor aan de Bargelaan via tel. 14 071). Het betreft de documenten op de website van de gemeente met nummer 21.0156 21.0156 Bijlage Ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie in te stemmen met […]

Nog vragen aan FSD en antwoorden terug ?

Beste bewoners, Afgelopen 3 maart 2021 hebben wij als bewoners een sessie bijgewoont met de ontwikkelaar FSD, tijdens deze sessie kon je vragen stellen. Een aantal vragen bleef nog onbeantwoord. De vragen en antwoorden van de ontwikkelaar FSD hebben wij hieronder opgenomen. Ook laten we hierbij zien hoe snel de projectontwikkelaar op onze vragen heeft […]

De Slag om de Plesmanlaan

Dat wij als bewoners van de Lage Mors pas augustus 2020 het actiecomité hebben opgericht heeft grotendeels te maken met de overval van de Morsvisie en het plan Vondelkwartier, waarin een kruising met de daarbij behorende grondruil impact heeft op het gebied van het Motorhuis. De spuigroep en FSD willen dit nu gaan ontwikkelen op […]

Webinar Stedenbouw 6 april

In samenwerking met de wijkvereniging Lage Mors in oprichting, heeft het Actiecomité SOS Mors op 6 april  2e van een serie webinars over stedelijke ontwikkeling gegeven. Deze avond vonden de 2 sprekers Marco Roos van Naturalis en Sjoerd Soeters van architectenbureau PPHP elkaar in elkaars onderwerpen: ‘Biodiversiteit – laag bij de gronds, van décor naar […]

Informatieverzoek Alternatieven

Overzicht documenten Hier staan de documenten over de alternatieve studies van de gemeente, deze hebben wij opgevraagd middels een informatieverzoek, de informatie komt wel rijkelijk laat omdat wij deze bij aanvang juni 2020 al gevraagd hadden. De gemeente heeft moeite met het verstrekken van normale informatie.   20151026_Ontvangen MH_1540 Voorstel.compressed_herhaling 20170213_Ontvangen MH_Presentatie Motorhuis Leiden_Geredigeerd 20171114_Ontvangen […]

Uitkomsten hoogbouw-enquête

Meteen na het einidgen van de invultermijn hebben wij de uitkomsten van de hoogbouwenquête opgevraagd via een informatieverzoek. We zouden de gegevens eigenlijk 17 februari 2021 krijgen en nu hebben wij afgelopen donderdag 24 maart 2021 eindelijk de onvolledige versie gekregen. De gemeente schermt met het feit dat de privégegevens het inzien bemoeilijkt. . Omdat […]