FSD Participatie 20 september

Hiernaast het verslag van de avond zoals wij deze beleefd hebben met de projectontwikkelaar FSD. De gemeente Leiden had gevraagd aan bewoners om mee te denken hoe de openbare ruimte het beste kon worden ingericht rondom de Vondel en de Zwaan. Er waren 4 onderwerpen waar de gemeente graag over wilde praten, namelijk: Inrichting Vondellaan […]

Nieuwsbrief Augustus 2021

Hoe ziet jouw wijk er straks uit? Denk en doe mee met ons. We kunnen alle hulp gebruiken! Denk aan het doorlezen van stukken van de gemeente, denk aan het folderen in de wijk. Komende maanden gaan we: Bestemmingsplan Plesmanlaan kritisch bekijken op milieu en leefbaarheid. Kritisch geluid laten horen op het participatieonderzoek gemeente. Bestemmingsplan […]

Wat hebben we bereikt?

Actiecomité SOSMors is nog steeds aan het strijden voor een beter inpassing voor de hoogbouw in de wijk de Lage Mors. Hier delen wij graag met jullie wat wij als actiecomité hebben bereikt door jullie steun: Onze acties hebben ervoor gezorgd dat de positie van de (nog steeds te hoge) toren is verplaatst richting de […]

Omgevingsvisie 1.1. wordt op 31 augustus voorgelegd aan de Leidse Gemeenteraad

Samen met de wijkverenigingen hebben we al een manifest ingediend en ook een eigen inspraak. Een en ander valt terug te lezen in een eerder artikel op onze website. Het college van B&W van Leiden heeft besloten om deze stukken voor te leggen aan de gemeenteraad: WijkverenigingenHandtekeningenZ20_3247588 BewijsIngediend_wijkverenigingenZ20_3247588 Coverletter_Z20_3247588 ManifestLeidseWijkverenigingen_Z20_3247588 De documenten: 21.0358 Vaststelling Omgevingsvisie […]

Korte enquête over de sessie met FSD op 23 juni?

Op 23 juni hield FSD de ontwikkelaar van het Motorhuisterrein een informatiesessie waar input werd opgehaald over vier onderwerpen. De informatiesessies werden gehouden om 15:00, 18:00 en om 20:30. Graag horen we, wat u van de sessie vond die heeft bijgewoond?

De Slag om de Plesmanlaan deel 2

Samen met het Pesthuiskwartier en de Muiderkring en SOSMors  hebben we afgelopen woensdag 15 juni de handen ineengeslagen om nogmaals aandacht te vragen voor de LRN  voor de herziene kruising waar wj geen heil in zien: meer luchtverontreiniging, meer geluidsdruk  en een slechtere fietsverbinding vanuit de Lage Mors naar de achterkant van het station en […]

Gemeenschappelijk zienswijze/manifest door wijkverenigingen en belangenverenigingen Leiden Omgevisie 1.1

Met dank aan alle wijkverenigingen en belangenverenigingen in Leiden, hebben we dit manifest ontwikkeld als alternatieve zienswijze voor de OmgevingVisie 2040 1.1 voor Leiden.Dit manifest is samengesteld door een werkgroep gevormd door de leden van verschillende wijk-, buurt- en belangenverenigingen ter ondersteuning van degenen die een zienswijze op de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Leiden […]

Zienswijze omgevingsvisie 1.1

Stap 1. Bekijk op link Gemeente Leiden de documenten die tot uiterlijk 15 mei 2021 ter inzage liggen (of maak een afspraak op het Stadskantoor aan de Bargelaan via tel. 14 071). Het betreft de documenten op de website van de gemeente met nummer 21.0156 21.0156 Bijlage Ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie in te stemmen met […]