Project-ontwikkelaar trekt verzoek omgevings-vergunning weer in

We hebben afgelopen maandag de melding gekregen gekregen dat vergunningsaanvraag is ingetrokken. De redenen zijn ons nog  onbekend. Dit zullen we verder uitzoeken.   On 5/23/22 10:15, Gemeente Leiden wrote: Geachte heer/mevrouw,   De aanvraag omgevingsvergunning die u opvraagt voor inzage is ingetrokken. Hierdoor is het geen lopende aanvraag meer en kunnen wij u geen […]

Project-ontwikkelaar dient nu toch vergunnings-aanvraag in

Helaas houdt noch de projectontwikkelaar noch de gemeente haar belofte stand. In plaats van in Q3 2022 de aanvraag voor de vergunning te doen, heeft de projectontwikkelaar opeens de aanvraag gedaan. Gelukkig houden wij de gemeente in de gaten en met ons ook een aantal bewoners die er ons ook op attendeerden waarvoor dank. Je […]

3e bijeenkomst nieuwbouw Motor-huisterrein 30 maart 2022

Beste buurtbewoners, op 30 maart 2022 woensdag zal er een bijeenkomst plaatsvinden van de ontwikkelaar FSD over de het uiteindelijke ontwerp te tonen, dit is waarschijnlijk de laatste keer, Hoewel de uitnodiging een geen hoge torens toont is niets minder waar. Bovenstaand plaatje geeft een eerlijke beeld. Het is belangrijk om langs te komen.Je kunt […]

Stemwijzer volgens SOSMors

Beste bewoners van de Lage Mors, Allereerst roepen we op om te gaan stemmen volgende week, een verloren stem is zeker jammer voor de wijk, graag geven wij voorlichting over  voor meerdere partijen die het beste met ons en voor de wijk meedenken  voor de inrichting van nieuwbouw in onze wijk de Lage Mors. Dit […]

de slag om de Plesmanlaan part 3

Onlangs hebben wij met veel inspanning en gesteund door jullie en de wijkvereniging de Lage Mors, door een aantal specifieke inwoners van het Pesthuiskwartier en de Muiderkring hebben wij ons verweer gemaakt om te protesteren tegen de herziening kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan en de Darwinweg. We zijn eerder ook gesteund door de […]

We meten de luchtkwaliteit in de wijk

Om begrip te krijgen wat het verkeer bijdraagt aan de luchtvervuiling in de Lage Mors hebben wij luchtsensors opgehangen. Met deze sensors meten wij de fijnstof in de wijk, we hebben de sensors op verschillende meetnetten aangesloten ook van het RIVM RIVMportaal (hier moet je inzoemen tot in de buurt van Leiden bent) en op […]

FSD Participatie 20 september

Hiernaast het verslag van de avond zoals wij deze beleefd hebben met de projectontwikkelaar FSD. De gemeente Leiden had gevraagd aan bewoners om mee te denken hoe de openbare ruimte het beste kon worden ingericht rondom de Vondel en de Zwaan. Er waren 4 onderwerpen waar de gemeente graag over wilde praten, namelijk: Inrichting Vondellaan […]

Nieuwsbrief Augustus 2021

Hoe ziet jouw wijk er straks uit? Denk en doe mee met ons. We kunnen alle hulp gebruiken! Denk aan het doorlezen van stukken van de gemeente, denk aan het folderen in de wijk. Komende maanden gaan we: Bestemmingsplan Plesmanlaan kritisch bekijken op milieu en leefbaarheid. Kritisch geluid laten horen op het participatieonderzoek gemeente. Bestemmingsplan […]

Wat hebben we bereikt?

Actiecomité SOSMors is nog steeds aan het strijden voor een beter inpassing voor de hoogbouw in de wijk de Lage Mors. Hier delen wij graag met jullie wat wij als actiecomité hebben bereikt door jullie steun: Onze acties hebben ervoor gezorgd dat de positie van de (nog steeds te hoge) toren is verplaatst richting de […]

Omgevingsvisie 1.1. wordt op 31 augustus voorgelegd aan de Leidse Gemeente-raad

Samen met de wijkverenigingen hebben we al een manifest ingediend en ook een eigen inspraak. Een en ander valt terug te lezen in een eerder artikel op onze website. Het college van B&W van Leiden heeft besloten om deze stukken voor te leggen aan de gemeenteraad: WijkverenigingenHandtekeningenZ20_3247588 BewijsIngediend_wijkverenigingenZ20_3247588 Coverletter_Z20_3247588 ManifestLeidseWijkverenigingen_Z20_3247588 De documenten: 21.0358 Vaststelling Omgevingsvisie […]