Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Zienswijze gereed

Nogmaals bedankt voor jullie steun. Samen met de wijkvereniging en experts in de wijk hebben wij een alternatieve zienswijze opgesteld waarin wij samen optrekken met jullie. In een separate bijlage zullen wij de gemeente op de hoogte brengen van jullie steun, dus de lijst met namen die ons steunen. Uiteraard zetten we deze  vanwege privacyoverwegingen […]

Hoe steun je ons?

Beste inwoners van de Lage Mors,   Nu de flyer gefinancierd door de wijkvereniging, is gepost en je denkt: ik wil deze actie een steuntje in de rug geven, kun je een aantal acties ondernemen: Steun het actiecomité door het formulier in te vullen: https://www.sosmors.nl/index.php/contact/ Steun onze wijkvereniging door lid te worden: https://www.wvlagemors.nl/index.php/over-ons/lid-worden/ Hang deze […]

Ingrijpende bouwplannen

We willen even ons publiek even alvast een doorkijk geven hoe ingrijpend de plannen zijn van het bestemmingsplan. Jammergenoeg vinden de gemeente en de ontwikkelaar het onnodig om dit soort tekeningen te tonen, wij tonen ze wel graag om begrip voor onze strijd te kweken. Even een impressie gemaakt door een betrokken wijkbewoner die wij […]

Bestemmingsplan ter inzage deadline 1 februari 2024

Geef uw mening!!! Uw zienswijze is niet alleen van groot belang omdat 1) op basis van uw zienswijze aanpassingen aan het plan kunnen worden gedaan, maar ook omdat 2) anders uw recht vervalt om later nog in beroep te kunnen gaan tegen het besluit van de gemeente. Als u uw mening geeft dient u een […]

14 December SOSMors laat van zich horen in gemeenteraad

Onlangs op 14 december hebben we ingesproken om ons ongenoegen te uiten over de presentatie van FSD van hun bouwplannen. De presentatie liet te wensen over en wederom was er geen ruimte om de hoogte van de torens te bespreken. De gepresenteerde art impressions blijven misleidend omdat de projectontwikkelaar al bekend maakte dat de gevelbekleding […]

B&W en FSD gooien het op een akkoordje voor grondhandel

Beste wijkbewoners, zojuist hebben wij begrepen dat het plan ter inzage zal worden gelegd, nu B&W en FSD het op een akkoordje hebben gegooid, de onteigeningsprocedure zoals voorgesteld werd niet in behandeling genomen.

Impressie informatiebijeenkomst Vondel en de Zwaan 8 november

Op 8 november is een informatieavond gehouden over het project Vondel en de Zwaan. Gemeenteambtenaren en medewerkers van de projectontwikkelaar hebben de bijeenkomst georganiseerd. Laat het duidelijk zijn het was een informatiebijeenkomst en géén participatiebijeenkomst. Zoals de gemeente zelf sinds kort ambieert gaat participeren verder dan informeren. Het blijkt volgens de organisatoren de laatste bijeenkomst […]

Evaluatie participatie Vondel en de Zwaan

SOSMors is uitgenodigd om feedback te geven op het praticipatieproces rond Vondel en de Zwaan. Deze feedback is gegeven. Natuurlijk is duidelijk dat wij grote vraagtekens stellen bij de participatie zoals dat nu is georganiseerd door de projectontwikkelaar en gefaciliteerd door de gemeente.In het kort vinden wij dat FSD en de gemeente op vele fronten […]

4e bewoners bijeenkomst 8 nov 2023

De gemeente en FSD hebben ons aangekondigd dat op 8 november 2023 de laatste participatie bijeenkomst zal zijn voor de laatste keer om het finale plan te bekijken. Wij hebben de gemeente en FSD op gewezen dat er nog geen uitnodiging met datum en tijd ligt en dat dit rijkelijk laat is. Wij hebben de […]

Voorontwerp Motorhuisterrein

De ontwikkelaar FSD heeft ons sinds gisteren een voorontwerp getoond hoe zij voornemens zijn het appartementenblok willen neerzetten in de wijk de Lage Mors. De ontwikkelaar heeft deze schets en alle anderen ons gedistribueerd. De Plesmanlaan loopt parallel aan het raster wat voor het gebouw staat en de Vondellaan aan het ander blok. De hoogte […]