Omstreden torenflats in Leiden-Noord LEAD

In het kort: ook in Leiden aan de Willem de Zwijgerlaan op het Monuta terrein en het KPN gebouw is men gestart met het bestemmingsplan te wijzigen zodat de hoge torens van respectievelijk 115 , 85 en 65 meter hoog er mogelijk komen te staan, als het aan de projectontwikkelaar ligt. Uiteraard gelden hier ook […]

Steun het referendum Roomburgerpark

Zoals misschien jullie weten is er veel discussie over het verdwijnen van het Roomburgerpark en deze ruimte te gebruiken voor een extra kunstgrasveld. Als je meer wilt weten kun je via deze link er meer over lezen. Ook hier geldt dat inwoners slechts gehoord werden maar dat er slecht geluisterd wordt en niet naar gehandeld […]

De gemeenteraad heeft besloten

Visie de Mors: De gemeenteraad heeft met 33 tegen 6 stemmen de visie de Mors aangenomen. Hieronder kun je het gedeelte zien van de gemeenteraad over dit besluit.Dit betekent dat wij via per locatie de strijd zullen moeten aangaan. Visie Vondelkwartier: De gemeenteraad heeftmet 27 voor stemmen en 12 tegenstemmen ingestemd met een ongewijzigde visie […]

Leids gemeentbestuur verwoest leefbaarheid Lage Mors

Op dinsdagavond 15 december heeft de Leidse gemeenteraad de gebiedsvisie Vondelkwartier aangenomen. Wethouder Spijker schermde met de participatie van bewoners in het totstandkomen van de gebiedsvisie. Toch gek dat de buurtbewoners daarvan niets hebben gemerkt. Het Leids gemeentebestuur heeft handig misbruik gemaakt van de coronacrisis om de buurtbewoners buitenspel te zetten. Ze hebben zich al […]

Laatste mail voorafgaand van de raadsvergadering

Na een intensieve weken van 24 november 2020 actie voeren komt het nu op de besluitvorming in Leidse gemeente. We hebben vandaag nog eenmaal een laatste E-mail gestuurd om de raadsleden te overtuigen van ons plan. Na het inspreken op 24 november hebben wij als actiecomité alle raadsleden invidueel benaderd om te praten over het […]

geslaagde actie Kerstster

  Onze ludieke actie, operatie kerstster op 70m die de hoogte werkt, bekostigd door de hele buurt en gefotografeerd door heel Leiden is een voorbeeld van hoe participatie ook kan. Een mooie avond bezocht door pers, maar ook raadsleden van CDA, ChristenUnie en PvdD. Ook met dank aan Heerema die ons voor deze foto toegang […]

11 december 2020 tussen 17:00 en 20:00 operatie kerstster

Beste Morsbewoners, Vrijdag 11 december tussen 17:00 en 20:00u. schijnen twee zoeklichten omhoog boven het Motorhuisterrein. Op 70 meter hoogte kruisen de zoeklichten elkaar. Dan zie je hoe hoog de flat zal worden als de gemeente haar zin krijgt. Kijk vooral naar buiten en maak foto’s van de zoeklichten. Stuur de mooiste op naar foto@sosmors.nl […]

Een alternatief dat beter aansluit bij onze Lage Mors

Beste Morsbewoners, We hebben in razend tempo een alternatief stedebouwkundig plan ontwikkeld. We zijn benieuwd wat jullie er van vinden. Ook hebben we een presentatie gemaakt om deze met de raadsleden door te spreken. En uiteraard vanwege de woningnood is er nog steeds behoorlijk wat volume nodig. Hieronder onze presentatie voor de raadsleden die we […]

Stadsgezicht verpest door geplande hoogbouw in Lage Mors

Wij zijn blij dat ook de binnenstad dit oppikt. Ik citeer Sjoep de Jong met zijn foto’s op facebook “Bij de Vondellaan, op de plek van globaal het motorhuis en de ijsbaan, ontstaan plannen voor flinke bouwblokken, tot wel 70 meter hoog. Dat lijkt ver weg uit het oude stadscentrum, moet wat dat betreft dus […]

Hoogbouw is roofbouw (boven 30 meter)

Professor Stedenbouw Ellen van Bueren en Architect Sjoerd Soeters maken zich ongerust hoe er met de publieke ruimte wordt omgegaan. In het interview hiernaast wordt aangegeven hoe met respectvol met stedelijke inrichting kan worden omgegaan.Hij heeft eerder het centrum in Zaanstad, het Java eiland in Amsterdam en de Sluisbuurt in Amsterdam onder handen genomen. Zonder […]