Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Onlangs hebben wij met veel inspanning en gesteund door jullie en de wijkvereniging de Lage Mors, door een aantal specifieke inwoners van het Pesthuiskwartier en de Muiderkring hebben wij ons verweer gemaakt om te protesteren tegen de herziening kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan en de Darwinweg. We zijn eerder ook gesteund door de fietsersbond, die net als wij opmerken dat het fietsen naar de west zijde van het station er niet veiliger op wordt. Waarom zijn wij  zo tegen:

    1. De fietsroute naar het gemeentekantoor en westzijde van het station vanuit onze wijk wordt onveiliger doordat je na 3 tunnels gepasseerd te hebben  alsnog bij de Darwinweg moet oversteken om te fietsen naar het station over het Hippocratespad.
    2. Doordat de weg zo’n 3 meter hoger komt te liggen zullen direct omwonenden meer last hebben van geluid en luchtverontreiniging. De norm wordt hierdoor overschreden voor 15 appartementen in de Muiderkring en de bewoners van het Pesthuiskwartier.
    3. De verkeerscijfers geven aan dat er geen noodzaak is voor een wijziging voor de kruising. De verkeerscijfers zijn zo gemanipuleerd  dat besteding voor 30 miljoen Euro noodzakelijk lijkt. De ambulancedienst heeft geen behoefte aan de herziening van de kruising.
    4. We hebben bij alle participatierondes gevraagd om een extra tunnel onder de Plesmanlaan. En we hebben alternatieve oplossingen gegeven voor de LRN.
    5. We vinden het een drogreden dat door de LRN niet de doorstroming beter wordt omdat de problemen op andere plekken er zijn: de rotonde aan het einde van de Darwinweg waar mensen in de file staan om naar het LUMC te rijden ’s ochtends en ’s middags en voetgangers en de aansluiting met de Schipholweg ook ’s ochtends vast staat.

Ons exact bezwaar kun je hier vinden:  Zienswijzen en de ontvangstbevestiging kun je hier inzien ontvangstbevesting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.