Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Voorontwerp Motorhuisterrein

De ontwikkelaar FSD heeft ons sinds gisteren een voorontwerp getoond hoe zij voornemens zijn het appartementenblok willen neerzetten in de wijk de Lage Mors. De ontwikkelaar heeft deze schets en alle anderen ons gedistribueerd. De Plesmanlaan loopt parallel aan het raster wat voor het gebouw staat en de Vondellaan aan het ander blok. De hoogte […]

De slag om de Plesmanlaan 6

De onveilige situatie die onstaat door de oversteek van de Plesmanlaan,  hebben we hier op film gezet. Hier komen straks meer foto’s. Vanwege privacy moeten we nummerborden wissen en meer. Dit is de toekomstige oversteek over de Darwinweg -tussen het station en de Lage Mors Mors of het LUMC en de hogeschool Leiden op het […]

De slag om de Plesmanlaan deel 5

 Je blijft je verbazen Met ons hebben een aantal mensen ook het bericht in het Leids Dagblad gezien dat een aankondiging over de herinrichting van het kruispunt Plesmanlaan – Darwinweg – Vondellaan. Deze aankondiging verwees tot nu toe naar een document wat wij niet konden ophalen. Ook andere wijkbewoners ondervinden dit. We zijn op onderzoek […]

Bewonersoverleg Gerard Brandtstraat

15 juli 2022 hebben een aantal bewoners met de project ontwikkelaar FSD een gesprek gehad over de gevel die op de hoek van de Gerard Brandtstraat te staan geplanned is door FSD. Allereerst wordt de gevel 2 verdiepingen hoger dan de rest van de bouw tegenover de huidige huizen in de Gerard Brandtstraat.  Ten tweede […]

de slag om de Plesmanlaan deel 4

Eerder lieten we al weten dat we onze zienswijze/bezwaar voor de reconstructie van de Plesmanlaan hebben ingediend. Net voor de zomervakantie kregen we te horen dat het gemeentebestuur de termijn voor een reactie niet haalt. Hiermee merken we dat we in ons bezwaar de juiste argumenten bevat. Ook heeft de gemeente op 23 mei 2022 […]

Project-ontwikkelaar trekt verzoek omgevings-vergunning weer in

We hebben afgelopen maandag de melding gekregen gekregen dat vergunningsaanvraag is ingetrokken. De redenen zijn ons nog  onbekend. Dit zullen we verder uitzoeken.   On 5/23/22 10:15, Gemeente Leiden wrote: Geachte heer/mevrouw,   De aanvraag omgevingsvergunning die u opvraagt voor inzage is ingetrokken. Hierdoor is het geen lopende aanvraag meer en kunnen wij u geen […]

Project-ontwikkelaar dient nu toch vergunnings-aanvraag in

Helaas houdt noch de projectontwikkelaar noch de gemeente haar belofte stand. In plaats van in Q3 2022 de aanvraag voor de vergunning te doen, heeft de projectontwikkelaar opeens de aanvraag gedaan. Gelukkig houden wij de gemeente in de gaten en met ons ook een aantal bewoners die er ons ook op attendeerden waarvoor dank. Je […]

3e bijeenkomst nieuwbouw Motor-huisterrein 30 maart 2022

Beste buurtbewoners, op 30 maart 2022 woensdag zal er een bijeenkomst plaatsvinden van de ontwikkelaar FSD over de het uiteindelijke ontwerp te tonen, dit is waarschijnlijk de laatste keer, Hoewel de uitnodiging een geen hoge torens toont is niets minder waar. Bovenstaand plaatje geeft een eerlijke beeld. Het is belangrijk om langs te komen.Je kunt […]

Stemwijzer volgens SOSMors

Beste bewoners van de Lage Mors, Allereerst roepen we op om te gaan stemmen volgende week, een verloren stem is zeker jammer voor de wijk, graag geven wij voorlichting over  voor meerdere partijen die het beste met ons en voor de wijk meedenken  voor de inrichting van nieuwbouw in onze wijk de Lage Mors. Dit […]