de slag om de Plesmanlaan deel 3

Onlangs hebben wij met veel inspanning en gesteund door jullie en de wijkvereniging de Lage Mors, door een aantal specifieke inwoners van het Pesthuiskwartier en de Muiderkring hebben wij ons verweer gemaakt om te protesteren tegen de herziening kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan en de Darwinweg. We zijn eerder ook gesteund door de […]

We meten de luchtkwaliteit in de wijk

Om begrip te krijgen wat het verkeer bijdraagt aan de luchtvervuiling in de Lage Mors hebben wij luchtsensors opgehangen. Met deze sensors meten wij de fijnstof in de wijk, we hebben de sensors op verschillende meetnetten aangesloten ook van het RIVM RIVMportaal (hier moet je inzoemen tot in de buurt van Leiden bent) en op […]

Nieuwsbrief December 2021

Graag publiceren wij hier de nieuwsbrief die wij in december hebben rondgestuurd ter informatie. Helaas heeft de ontwikkelaar FSD en de gemeenteambtenaar ons geïnformeerd en daarna de datum weer verzet naar 30 maart 2022. We houden je op de hoogte. Omdat wij zelf en de inwoners het onhanidg en zelfs onmogelijk vonden om vragen te […]

FSD Participatie 20 september

Hiernaast het verslag van de avond zoals wij deze beleefd hebben met de projectontwikkelaar FSD. De gemeente Leiden had gevraagd aan bewoners om mee te denken hoe de openbare ruimte het beste kon worden ingericht rondom de Vondel en de Zwaan. Er waren 4 onderwerpen waar de gemeente graag over wilde praten, namelijk: Inrichting Vondellaan […]

Nieuwsbrief Augustus 2021

Hoe ziet jouw wijk er straks uit? Denk en doe mee met ons. We kunnen alle hulp gebruiken! Denk aan het doorlezen van stukken van de gemeente, denk aan het folderen in de wijk. Komende maanden gaan we: Bestemmingsplan Plesmanlaan kritisch bekijken op milieu en leefbaarheid. Kritisch geluid laten horen op het participatieonderzoek gemeente. Bestemmingsplan […]

Wat hebben we bereikt?

Actiecomité SOSMors is nog steeds aan het strijden voor een beter inpassing voor de hoogbouw in de wijk de Lage Mors. Hier delen wij graag met jullie wat wij als actiecomité hebben bereikt door jullie steun: Onze acties hebben ervoor gezorgd dat de positie van de (nog steeds te hoge) toren is verplaatst richting de […]

Omgevingsvisie 1.1. wordt op 31 augustus voorgelegd aan de Leidse Gemeente-raad

Samen met de wijkverenigingen hebben we al een manifest ingediend en ook een eigen inspraak. Een en ander valt terug te lezen in een eerder artikel op onze website. Het college van B&W van Leiden heeft besloten om deze stukken voor te leggen aan de gemeenteraad: WijkverenigingenHandtekeningenZ20_3247588 BewijsIngediend_wijkverenigingenZ20_3247588 Coverletter_Z20_3247588 ManifestLeidseWijkverenigingen_Z20_3247588 De documenten: 21.0358 Vaststelling Omgevingsvisie […]

Korte enquête over de sessie met FSD op 23 juni?

Op 23 juni hield FSD de ontwikkelaar van het Motorhuisterrein een informatiesessie waar input werd opgehaald over vier onderwerpen. De informatiesessies werden gehouden om 15:00, 18:00 en om 20:30. Graag horen we, wat u van de sessie vond die heeft bijgewoond?

Informatiebijeenkomst Motorhuis 23 juni

Lieve Buurtgenoten, Woensdag 23 juni zal de ontwikkelaar FSD ons bijpraten over haar plannen voor de woningbouw op de Motorhuislocatie. Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats in het Circulair Paviljoen The Field op de hoek Plesmanlaan-Schipholweg. Net onder het spoor door naar links, zie ook afbeelding. Meld je dus aan via: https://vondel.red/ Er zijn verschillende tijdslots […]

De Slag om de Plesmanlaan deel 2

Samen met het Pesthuiskwartier en de Muiderkring en SOSMors  hebben we afgelopen woensdag 15 juni de handen ineengeslagen om nogmaals aandacht te vragen voor de LRN  voor de herziene kruising waar wj geen heil in zien: meer luchtverontreiniging, meer geluidsdruk  en een slechtere fietsverbinding vanuit de Lage Mors naar de achterkant van het station en […]