Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

B&W en FSD gooien het op een akkoordje voor grondhandel

Beste wijkbewoners, zojuist hebben wij begrepen dat het plan ter inzage zal worden gelegd, nu B&W en FSD het op een akkoordje hebben gegooid, de onteigeningsprocedure zoals voorgesteld werd niet in behandeling genomen.

De slag om de Plesmanlaan 6

De onveilige situatie die onstaat door de oversteek van de Plesmanlaan,  hebben we hier op film gezet. Hier komen straks meer foto’s. Vanwege privacy moeten we nummerborden wissen en meer. Dit is de toekomstige oversteek over de Darwinweg -tussen het station en de Lage Mors Mors of het LUMC en de hogeschool Leiden op het […]

De slag om de Plesmanlaan deel 5

 Je blijft je verbazen Met ons hebben een aantal mensen ook het bericht in het Leids Dagblad gezien dat een aankondiging over de herinrichting van het kruispunt Plesmanlaan – Darwinweg – Vondellaan. Deze aankondiging verwees tot nu toe naar een document wat wij niet konden ophalen. Ook andere wijkbewoners ondervinden dit. We zijn op onderzoek […]

Project-ontwikkelaar trekt verzoek omgevings-vergunning weer in

We hebben afgelopen maandag de melding gekregen gekregen dat vergunningsaanvraag is ingetrokken. De redenen zijn ons nog  onbekend. Dit zullen we verder uitzoeken.   On 5/23/22 10:15, Gemeente Leiden wrote: Geachte heer/mevrouw,   De aanvraag omgevingsvergunning die u opvraagt voor inzage is ingetrokken. Hierdoor is het geen lopende aanvraag meer en kunnen wij u geen […]

Project-ontwikkelaar dient nu toch vergunnings-aanvraag in

Helaas houdt noch de projectontwikkelaar noch de gemeente haar belofte stand. In plaats van in Q3 2022 de aanvraag voor de vergunning te doen, heeft de projectontwikkelaar opeens de aanvraag gedaan. Gelukkig houden wij de gemeente in de gaten en met ons ook een aantal bewoners die er ons ook op attendeerden waarvoor dank. Je […]

Motorhuis Bouwconsortium presenteert woensdag 18 november 19:30 – 21:00

Beste Morsbewoners, Een beperkt aantal mensen heeft deze brief vandaag in de bus gekregen gedateerd 6 november 2020 om de presentatie bij te wonen van het bouwconsortium die het Motorhuisterrein gaat ontwikkelen. Deze presentatie zal op 18 november plaatsvinden tussen 19:30 tot 21:00. Je kunt je aanmelden via EmailNaarDeGemeente voor deze sessie. In deze brief […]

Tegenreactie van SOSMors naar B&W en wethouder

Beste bewoners, We zijn niet zo tevreden met de terugkoppeling van Fleur Spijker op onze initiële brief. Daarom hebben wij opnieuw een reactie gestuurd en lijnen ons op voor de raadscommissie en de gemeenteraad met behulp van jullie reactie op de brief van de wethouder op onze initiële brief. En samen met jullie steun nu […]

Bijwonen & inspreken gemeenteraad en commissie

24 novemeber 2020 zal er commissievergadering zijn voorafgaand aan de gemeenteraad op 15 december. Je kunt deze bijwonen. En je kunt een betoog houden in de commssievergadering. Wij zullen dit zeker niet nalaten maar geven jou ook de kans om mee te praten. In de gemeenteraad is het inspreken interactiever en kun je vragen stellen. […]

Reactie Wethouder Fleur Spijker naar aanleiding gesprek

Beste buurtbewoners, Hier is de reactie op de brief van de SOS Mors alsook het gesprekverslag met de afvaarding van onze wijk. Wethoudersbrief F.Spijker – Actiecomité SOS Mors Bijlage 4. 20200924 Verslag overleg SOS Actiecomitee – gemeente leiden Op de discussie pagina kunt u met elkaar discussieren over de reactie.

Wat een schaduw !!!

De schaduwwerking van de hoogbouw is enorm voor zowel voor de woningen in de Muiderkring en de Gerard Brandstraat, maar vergis u niet tot en met de Jacob Catslaan zal er schaduwwerking ontstaan in de morgen. Onderstaande simulaties geven dat weer. Mocht je het niet geloven kun je zelf simulaties maken met de bijgaande instructies. […]